Monday, April 17, 2006

Aftonbladet: Erik Niva

Source: www.aftonbladet.se (Sweden)

*edited from a longer article, English translation after original text*

Q (Aftonbladet): Till sist, vad var det viktigaste vi missade i helgen?

A (Erik Niva): – Påsken, denna återuppståndelsens tid… Jag har alltid känt stor sympati för människorna bakom FC United of Manchester, de Man United-fans som blev så desillusionerade av Malcolm Glazers köp av klubben att de startade en utbrytarklubb längst ner i seriesystemet. I lördags säkrade FC United segern i glamourserien Moore & Co Construction Solicitors North West Counties Division Two, efter att Flixton bara fick 0–0 borta mot Holker Old Boys. Punkrockaren i mig jublar över gör-det-själv-manifestationen. Gillar du inte de etablerade alternativen – skapa dig ett eget. FC United har nu bara nio divisioner kvar upp till moderföreningen.


English translation


Q (Aftonbladet): Lastly, what was the most important football news we missed this weekend?

A (Erik Niva): – Easter, the time of resurrection. I've always felt sympathetic towards the people behind FC United of Manchester, the fans who were so disillusioned by the Malcolm Glazer takeover of Manchester United that they started their own club at the lowest level of the football league system. Saturday they secured the championship in the glamour league called Moore & Co Construction Solicitors North West Counties Division Two after Flixton only managed 0-0 away to Holker Old Boys. The punk-rocker in me delights in this do-it-yourself manifestation. If you don't like the established alternatives - go make your own. FC United has now only nine divisions to climb up to the mother club.